zondag 21 juli 2024
Home | AntiSpam | CrypStor | Tools | Info/FAQ/Tips

Abonnementen

Via deze pagina kan je je abonneren op de maillijsten van IntAconet of lopende abonnementen stopzetten.
Vul je e-mailadres in, klik de gewenste lijsten aan, wijzig zo nodig de actie en kies Verzenden. Na enige tijd (normaal gesproken binnen 24 uur) ontvang je een e-mail ter bevestiging.

Je naam hoef je niet op te geven (mag wel), tenzij je wilt inschrijven op een of meer aan een lidmaatschap gekoppelde besloten lijsten (hieronder gemerkt met een #). In dat geval is het lidnummer ook noodzakelijk.

e-mailadres:
naam: *
lidnummer: *

* (alleen) noodzakelijk bij inschrijving op besloten lijsten; dan invullen conform lidmaatschapskaart

Lijsten

Allemaal
Announce Applicaties BBSinfo BigBen #
DataComm Handel Hardware Klets
Linux Non-computer Programmeren RISC OS helpdesk
Overig
Asterisk # Asterisk-announce
Acorn-NL # BBCkader # Tests

Actie

Wat wil je doen? In- of uitschrijven? inschrijven uitschrijven