zondag 21 juli 2024
Home | AntiSpam | CrypStor | Tools | Info/FAQ/Tips

English?

IntAconet

Inhoud

En ook nog...

Voorwoord

De toevallige lezer zal zich afvragen of dit hele verhaal niet enigszins gedateerd is. Dat is het zeker. Niet alleen waar het over FidoNet Technology netwerken en Bulletin Board systemen gaat, ook de IntAconet-maillijsten kennen tegenwoordig nauwelijks nog verkeer. Eigenlijk is IntAconet alleen nog maar echt van betekenis voor de verspreiding van de elektronische Asterisk.

Desondanks blijven deze pagina's voorlopig beschikbaar, zij het niet meer op een aparte website. Sinds eind augustus 2012 is intaco.net alleen nog maar een domeinalias van aconet.org.
De directe aanleiding voor deze wijziging was de absurde prijsverhoging (ruim zestig procent) die de vorige webhoster Starthosting in gedachten had. Bij de nieuwe hoster (Antagonist - een aanrader) heb ik gekozen voor een eenvoudigere opzet, ook al omdat de belangstelling voor IntAconet al jaren minimaal is.

Wat is IntAconet?

IntAconet is een verzameling maillijsten met als doelgroep gebruikers van het besturingssysteem RISC OS, dat draait op computers met een ARM-chip als centrale verwerkingseenheid.

IntAconet is in zekere zin de Internet-versie van Aconet. Aconet is een FidoNet Technology Network (FTN), waarin - simpel gesteld - berichten worden verstuurd tussen Bulletin Board Systemen (BBS).
Een FTN werkt met 'nodes' en 'points' en vereist andere software dan Internet. Bovendien moet je bij een dergelijk netwerk inbellen op een afzonderlijk mailsysteem (meestal gekoppeld aan een BBS) en dat is voor veel 'Internetters' een beetje teveel van het goede. Daarom: IntAconet, een verzameling maillijsten die een bijna complete afspiegeling is van de berichtengebieden van Aconet.

De termen 'maillijst' en 'berichtengebied' worden hieronder overigens door elkaar heen gebruikt. Ze verwijzen beiden naar een berichtenverzameling, maar de eerste is Internet-georienteerd en de tweede afkomstig uit de FTN-wereld.

De gateway tussen IntAconet en Aconet was ooit een eenvoudige Iyonix PC waarop ook een van de Bulletin Boards van Aconet draaide: BBS De Randstad. Tegenwoordig draait het BBS binnen een RPCEmu-installatie op een Linux-machine en is het niet meer telefonisch bereikbaar.

Dit BBS voert nog veel meer berichtengebieden, zoals die afkomstig uit het 'echte' FidoNet en de elders gegate newsgroups in de comp.sys.acorn-hierarchie. Die gebieden zijn echter niet gekoppeld aan IntAconet, evenmin als enkele interne bestuurlijke Aconet-gebieden.
[Top]

Geschiedenis

IntAconet mag dan tegenwoordig zeer innig zijn verbonden met Aconet, dat is niet altijd zo geweest. IntAconet is voortgekomen uit de Acornistenlist van Ab Steeman, een enthousiast gebruiker van RISC OS computers. Ab heeft al vroeg ingezien dat Aconet door de opkomst van het Internet een extra injectie nodig had om zich te kunnen handhaven. Samen met ondergetekende heeft hij hard gewerkt aan het tot stand komen van de koppeling. Bedankt Ab!
[Top]

Lijsten

Behalve de voor iedereen vrij beschikbare lijsten kent IntAconet ook besloten lijsten, die slechts toegankelijk zijn voor diegenen die voldoen aan bepaalde voorwaarden.
De lijst 'BigBen', bijvoorbeeld. Om je daarop te kunnen abonneren moet je lid zijn van de Big Ben Club.
En ook 'Acorn-NL', de discussielijst van leden van de werkgroep die zich bezig houdt met het naar het Nederlands vertalen van RISC OS-software.

IntAconet maillijst
(Aconet-berichtengebieden)
Aandachtsgebied
AnnounceBelangrijke mededelingen.
ApplicatiesVragen of opmerkingen over RISC OS software.
BBSinfoNieuwe software in de download van Aconet Bulletin Boards.
BigBenBig Ben Club gerelateerde zaken. Besloten lijst.
DataCommDatacommunicatie - ook Internet en LAN.
HandelNiet commerciële aanbiedingen.
HardwareHardware.
KletsHet AcoBos (klets).
LinuxLinux en andere besturingssystemen.
Non-computerBoeken, muziek, puzzels, humor (maar geen klets...).
ProgrammingProgrammeren.
ROhelpdeskTe bespreken vragen van - vooral nieuwe - RISC OS-gebruikers.
OverigAl het overige...
AsteriskDit is geen maillijst maar een besloten distributielijst.
Asterisk-announceAankondiging van de Asterisk. Ook deze lijst is 'alleen lezen'.
Acorn-NLNederlandse vertalingen. Besloten lijst.
BBCkaderKaderzaken van de Big Ben Club. Besloten lijst.
TestsTesten.

Ook PC-gebruikers zijn welkom op IntAconet, maar ze dienen wel te bedenken dat dit een RISC OS discussieplatform is, waar zij weinig of niets van hun gading zullen vinden.
[Top]

Inschrijven

De makkelijkste manier van inschrijven is waarschijnlijk via het webformulier onder deze link.
Een andere mogelijkheid is een e-mail te zenden aan de lijstrobot met daarin een aantal opdrachten (zie hieronder). Zo'n mailtje moet je wel helemaal 'handmatig' samenstellen en het e-mailadres moet je ook handmatig overnemen (e-mailadressen onafgeschermd op een website zetten is tegenwoordig niet verstandig...).
[Top]

Uitschrijven

Uitschrijven doe je via hetzelfde webformulier of door te mailen aan een 'unsubscribe'-adres. Om bijvoorbeeld je abonnement op de algemene lijst op te zeggen, zou je een (leeg) mailtje kunnen sturen aan het adres unsubscribe-algemeen op het domein intaco.net.
[Top]

Hoe werkt het verder?

Hieronder staat hoe je de opdrachtverwerker kunt gebruiken om bepaalde zaken op IntAconet te regelen.
Opdrachten aan de opdrachtverwerker plaats je in de BODY (dus NIET in het onderwerp!) van een e-mail die je richt aan het adres listmanager op het domein intaco.net met in het onderwerp iets als 'Opdrachten voor de lijstrobot'. Bega niet de fout geen onderwerp in te vullen of een heel kort onderwerp van een enkel woord te gebruiken. Zulke mailtjes komen niet door de spamfilters.
Denk er ook aan elke opdracht in zijn geheel op een aparte regel te zetten.

Je mag zoveel opdrachten in zo'n e-mail zetten als je wilt. Plaats aan het einde van de lijst bij voorkeur wel de opdracht 'end'. Anders blijft de opdrachtverwerker zoeken naar opdrachten en krijg je een foutmelding voor elke volgende regel waar geen geldige opdracht op staat. Bovendien loop je dan het risico dat de opdrachtverwerker je hele bericht negeert, omdat berichten die meer ongeldige dan geldige opdrachten bevatten als spam worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor te lange berichten (meer dan 1500 bytes) en berichten met HTML-opmaak of overdadige signatures.
[Top]

Opdrachten

De opdrachten die de opdrachtverwerker begrijpt zijn:

opdrachtresultaat
help Een algemene helptekst, in grote lijnen hetzelfde als dit verhaal.
lists Een lijst met namen van de beschikbare lijsten.
info <lijst>
voorbeeld: info Algemeen
Informatie (indien aanwezig) over de lijst met de naam <lijst>.
faq <lijst>
voorbeeld: faq Algemeen
De FAQ - een lijst met veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions) - voor de lijst met de naam <lijst>, als voor dat gebied tenminste zo'n lijst beschikbaar is.
logon <lijst> <code> <naam>
voorbeeld:
logon BigBen 987654.3210 Wit, J. de
De afzender aan de hand van code en naam geautoriseerd voor een besloten lijst. Deze opdracht zal normaal gespoken voorafgaan aan een subscribe- of get-opdracht.
subscribe <lijst>
voorbeeld: subscribe Hardware
De afzender geabonneerd op de lijst met de naam <lijst>.
unsubscribe <lijst>
voorbeeld: unsubscribe Algemeen
De afzender niet langer geabonneerd op de lijst met de naam <lijst>.
resub <oud adres> <nieuw adres>
voorbeeld: resub jan@xxx.nl jan@yyy.nl
Alle abonnementen van het oude e-mailadres omgezet naar het nieuwe. Dit werkt alleen als het bericht afkomstig is van het oude adres. Denk daaraan als je van provider verandert...
hold Alle abonnementen van de afzender op 'bewaren' gezet. Berichten die op de aangesloten lijsten binnenkomen, worden bewaard en kunnen worden opgevraagd met de retrieve-opdracht (zie hieronder). Daarvoor heb je een wachtwoord nodig, dat je tegelijk met de bevestiging van de hold-opdracht ontvangt.
unhold Alle abonnementen van de afzender weer gereactiveerd.
retrieve <wachtwoord> Alle voor de afzender bewaarde berichten in een zip-attachment. Dit is voor een bepaalde reeks berichten maar één keer mogelijk.
who <lijst>
voorbeeld: who Algemeen
Een opsomming van de abonnees van de lijst met de naam <lijst>. Het kan zijn dat deze opdracht voor de betreffende lijst is uitgeschakeld. In dat geval ontvang je daar een mededeling over.
which Een opsomming van de lijsten waarop je bent geabonneerd. Het kan zijn dat deze opdracht is uitgeschakeld. In dat geval ontvang je daar een mededeling over.
files <lijst>
index <lijst>
Een opsomming van de beschikbare bestanden voor de lijst met de naam <lijst>. Dit kunnen bijvoorbeeld FAQ-lijsten zijn of andere bestanden (zoals MIME- of uuencoded applicaties) die aansluiten bij het onderwerp van de lijst.
Het is overigens beslist niet zo dat alle lijsten beschikken over eigen bestanden. De meesten hebben die zelfs niet.
get <lijst> <bestand>
voorbeeld: get Aconet PointInfo
Het bestand genaamd <bestand> dat beschikbaar is voor de lijst <lijst>.
rescan <lijst> [<aantal>] [%batch]
voorbeeld: rescan  Algemeen  100  %batch
Maximaal <aantal> laatste berichten uit <lijst>, in een gezipt attachment. Als je <aantal> weglaat, krijg je alles wat er nog beschikbaar is. Met de optie %batch worden alle berichten, voorafgegaan door een '#! rmail'-regel, in één bestand gezet. Zo'n bestand kan je bijvoorbeeld aan !Pluto voeren. Zonder deze optie staan ze als afzonderlijke tekstbestanden in de zip.
end Einde opdrachten.
Deze opdracht vergemakkelijkt de opdrachtherkenning, in het bijzonder als je mailer je post automatisch van een signature voorziet.
Denk erom ook deze opdracht op een aparte regel te plaatsen.

Waar hierboven 'de afzender' staat, wordt bedoeld het e-mailadres uit de From:-header of - als die voorkomt - de Reply-To:-header van het bericht aan de lijstrobot. Reacties op opdrachten voor de robot gaan ook naar dat adres.

Als je inschrijft op een gebied, dan worden de in dat gebied verschijnende berichten verzonden aan het adres in de From:-header, tenzij het bericht waarmee je je abonneert een Reply-To:-header bevat. In dat geval gaan de berichten naar het adres in die header.
[Top]

Regeltjes

Zijn er maar weinig. Het spreekt vanzelf dat we het netjes houden en elkaar niet gaan bestoken met scheldkanonnades of 'flames'.
De meeste lijsten hebben een bepaald aandachtsgebied. Probeer daar rekening mee te houden en ga bijvoorbeeld geen uitgebreide discussie over spelletjes voeren op 'Hardware'.
HTML is niet gewenst, evenmin als kettingbrieven, spam, paniekerige virusmeldingen uit onbetrouwbare bron of gigantische MIME-attachments met plaatjes of complete applicaties.
Verder 'quoten' we altijd op de standaardmanier (zie RFC 1855 - Netiquette Guidelines) en zijn dus absoluut niet blij met 'top postings' waarbij een hele keten van vorige berichten onderaan is geplakt.
Ook proberen we ervoor te zorgen dat een bericht als het even kan meer eigen dan aangehaalde tekst bevat.

Een spamblokkering in je e-mailadres zetten kan zinvol lijken. Op Usenet is het dat misschien nog wel echt ook. Voor een maillijst is het zinloos. En lastig. Vergeet je het eruit te halen als je je abonneert of je abonnement beeindigt, dan krijg je met geen mogelijkheid voor elkaar wat je wilde bereiken.
Niet doen dus.

Zoals hierboven al is aangegeven moeten je berichtjes een onderwerp van minstens twee woorden hebben als je niet wilt dat de spamfilters ze naar de bittenbak verwijzen. Met typische Engelstalige spamkreten als 'hi', 'bro' of 'new!' in het onderwerp gaat het ook gegarandeerd mis.
[Top]

Vragen?

Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, schrijf dan een e-mailtje aan de beheerder van IntAconet op het adres netboss op het domein intaco.net of op een van de FTN-adressen in de ondertekening. Mail aan deze adressen wordt gegarandeerd door een persoon behandeld en niet automatisch verwerkt, zodat je hierin alle vragen en opmerkingen kwijt kunt die je wilt.
[Top]

Tenslotte...

Het beheer van deze maillijsten vindt tegenwoordig plaats via een breedbandverbinding, dus ingezonden berichten zouden heel snel kunnen worden verspreid. Helaas wordt het domein intaco.net geplaagd door een voortdurend toenemende stroom spam- en virusberichten. Om ongewenste verspreiding van die rotzooi te voorkomen, heb ik de 'automaat' uitgezet (behalve voor 'Klets'). Gezien het geringe aantal 'echte' berichten dat er tegenwoordig op de maillijsten verschijnt, zou dat geen echt probleem mogen zijn. Houd er dus rekening mee dat het even kan duren voor een bericht op een lijst verschijnt.

Frank de Bruijn
Lijstbeheerder IntAconet
SysOp BBS De Randstad (Aconet#77:8500/203, FidoNet#2:280/1203)
[Top]